W trakcie kolejnego posiedzenia Prezydium KRASP, które odbyło się w dniach 10-11 stycznia 2013 r. w Politechnice Warszawskiej, został przedstawiony  Apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Sygnatariuszami  dokumentu byli: Przewodniczący KRASP - Prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący KRZaSP  - Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Prof. Józef Lubacz oraz Prezes Fundacji Rektorów Polskich  - Prof. Jerzy Woźnicki.

 

Apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej >>>