W dniu 12 grudnia 2012 r. zakończył prace społeczny zespół roboczy, działający z udziałem grona dziekanów wydziałów politologicznych czołowych polskich uniwersytetów, który przedstawił propozycje konkretyzacji warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie pn. nauki o polityce  publicznej. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki, organizował prace tego zespołu jako członek Zespołu CK ds. Nowych Dyscyplin Naukowych - ekspert odpowiedzialny za opis tej dyscypliny. Efektem prac jest wspólne oświadczenie pt. "Propozycja warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej" skierowane na ręce Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Prof. Tadeusza Kaczorka.

>>> Pismo skierowane do Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

>>>Oświadczenie pt. "Propozycja warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej"

>>>Oświadczenie pt. "Propozycja warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej" str. 2