W dniu 22 stycznia 2013 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w ramach cyklu seminariów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Tematem seminarium była Ocena jakości kształcenia i uwarunkowania rozwojowe  uczelni z tym związane.

Na wstępie Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki przedstawił bieżące problemy szkolnictwa wyższego. Następnie prof. Ewa Chmielecka wygłosiła referat pt. Co  nowego  w  zapewnianiu  jakości? Relacja z Quality Forum w Tallinie, prof. Mieczysław Socha (PKA) miał wystąpienie pt.  Rola  "quality assurance"  w  rozwoju  szkolnictwa  wyższego, a prof. Zbigniew Marciniak (UW) omówił Jak przekonująco przedstawiać efekty kształcenia?

Na koniec odbyła się dyskusja, którą wzbogacił swoją wypowiedzią m.in. dr Jan Sadlak (Prezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence).