Fundacja Rektorów Polskich, zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP, w 2013 roku -  zaplanowała kolejne przedsięwzięcie:

  • XIII Szkoła Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych

Termin: 19-22 maja br.

Miejsce: Hotel "Czarny Potok Resort & Spa" w Krynicy-Zdrój (www.hotelczarnypotok.pl )