W dniu 20 lutego 2013 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki, na zaproszenie JM Rektora Politechniki Warszawskiej, wziął udział w posiedzeniu Senatu PW. Prezes FRP przedstawił Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich w pierwszym jej dziesięcioleciu.

Dokument ten obejmuje dorobek Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, który został utworzony przez FRP i Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych.  Członkowie Senatu PW mogli zapoznać się także z tekstem wywiadu z Prezesem FRP i Dyrektorem ISW w jednej osobie, zamieszczonym w Miesięczniku Politechniki Warszawskiej Nr 2 (luty 2013)  pt. "Niezależność i wyniki  budują prestiż" prezentującym okoliczności utworzenia FRP -ISW oraz dotychczasowe dokonania i plany na najbliższą przyszłość. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przedstawionym w formie zbioru slajdów >>> Senat PW przyjął Stanowisko w sprawie działalności Fundacji Rektorów Polskich, w którym wysoko ocenił działalność FRP-ISW jako think-tanku wspierającego rozwój szkolnictwa wyższego, nauki i innowacyjności >>>