W ślad za przyjęciem przez Zgromadzenie Plenarne KRASP uchwały z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. w załączeniu tekst Oświadczenia prof. J. Woźnickiego.

 

tekst Oświadczenia prof. J Woźnickiego >>>

informacja o pozycji i dorobku naukowym i zawodowym Prof. Jerzego Woźnickiego >>>