W dniu 14 maja 2013 r., w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się IV Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w ramach cyklu seminariów pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".

Tematem seminarium była jakość kształcenia. Na wstępnie Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki przedstawił bieżące problemy szkolnictwa wyższego. Następnie profesorowie Bohdan Macukow (Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych) oraz Marek Wąsowicz (Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej) przedstawili "Ocenę jakości kształcenia w świetle działań komisji środowiskowych". Po żywej dyskusji doktorantów z profesorami reprezentującymi komisje środowiskowe nad jakością kształcenia pochylił się Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Józef Lubacz, przedstawiając głos środowiska RGNiGW w tej kwestii. W trzeciej części Seminarium trzech doktorantów przedstawiło koncepcje swoich doktoratów, zaś profesorowie oraz pozostali uczestnicy pochylili się w dyskusji na tematyką prac oraz podpowiedzieli czym jeszcze można wzbogacić badania prowadzone w ramach ww. rozpraw doktorskich. To było ostatnie Seminarium dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013, prowadzone przez ISW-FRP. Doktoranci wyrazili chęć uczestniczenia w Seminariach w przyszłym roku podkreślając znaczenie spotkań realizowanych w Fundacji, będących miejscem osobistych kontaktów merytorycznych z czołowymi ekspertami w zakresie systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce oraz miejscem stworzenia środowiska naukowego dla doktorantów przygotowujących rozprawy związane z problematyką społeczeństwa wiedzy, w zakresie podstawowych problemów funkcjonowania systemów szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce i na świecie.