W dniu 11 lipca 2013 r.  w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się seminarium eksperckie dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego. W spotkaniu wziął udział Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. dr hab Jerzy Woźnicki. Seminarium pt. "Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego"zorganizowane zostało przez Kancelarię Prezydenta RP.