W dniu 17 czerwca 2013 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki został powołany przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego w skład Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej działającego przy MG.