W dniu 9 stycznia 2014 r. na I posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Jerzy Woźnicki  został wybrany na Przewodniczącego Rady na kadencję 2014-2017. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Prof. Zbigniew Marciniak i Prof. Lucjan Pawłowski.