W dniu 14 stycznia 2014 r., w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014 w ramach cyklu seminariów pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".

Tematem seminarium były zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. W pierwszej sesji wystąpili: prof. Jerzy Woźnicki (ISW-FRP) z prezentacją pt. "Ocena zmian systemowych dokonanych w latach 2007-2012" oraz dr Magdalena Dybaś (KRASP, Instytut Badań Edukacyjnych) przedstawiając Stanowisko KRASP zawierające uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2013 r. oraz stanowisko Rady Głównej na podstawie uchwały z dnia 20 sierpnia 2013 roku.

Następnie, w drugiej sesji, Michał Miąskiewicz (uczestnik prac nad Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Zespole Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, 2010-11) wygłosił referat pt. "Pożądane kierunki zmian systemowych wskazane w rządowym projekcie Strategii rozwoju kapitału ludzkiego - wprowadzenie do dyskusji", a Marta Łazarowicz-Kowalik (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytet Warszawski) miała wystąpienie zatytułowane "Postrzeganie kariery naukowej przez początkujących naukowców".