W dniu 23 kwietnia 2014 r. odbyło się ostatnie w kadencji 2010-14 posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W trakcie posiedzenia Rada m.in. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz udzieliła Zarządowi absolutorium a także dokonała wyboru Rady FRP na kadencję 2014-18, rozpoczynającą się z dniem 1 października 2014 r.

Skład Rady FRP na kadencję 2014-2018:

 1. Prof. Andrzej Eliasz (Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Waszawie)

 2. Prof. Alicja Przyłuska- Fiszer (Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w kadencji 2008-12)

 3. Prof. Józef Kuczmaszewski (Rektor Politechniki Lubelskiej w kadencji 2002-08)

 4. Prof. Stanisław Lorenc (Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w kadencji 2002-08)

 5. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2005-2012)

 6. Prof. Andrzej Mulak (Rektor Politechniki Wrocławskiej w kadencji 1996-2002)

 7. Prof. Karol Musioł (Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2005-12)

 8. Prof. Leszek Pączek (Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2005-08)

 9. Ks. prof. Andrzej Szostek (Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w kadencji 1998-2004)

 10. Prof. Tadeusz Szulc (Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu /obecnie Uniwersytet Przyrodniczy/ w kadencji 1996-2002)

 11. Prof. Ryszard Zimak (Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie)

Ukonstytuowanie się nowej Rady nastąpi na jej pierwszym posiedzeniu we wrześniu br. w dniu tradycyjnego dorocznego posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów FRP.