W dniu 13 stycznia 2016 roku  w imieniu działających wspólnie Fundacji FRP-ISW  prof. J. Woźnicki podpisał umowę o współpracy w ramach ustanowionego partnerstwa strategicznego z firmą Public Consulting Group Polska (PCG Polska).

Partnerzy Strategiczni: FRP-ISW i PCG Polska w ramach realizacji zawartej Umowy będą działać wspólnie na rzecz realizacji misji tych instytucji w zakresie edukacji i nauki, a w tym działalności badawczej, wydawniczej, szkoleniowej i ewaluacyjnej.

PCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group, specjalizującej się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej. Odbiorcami usług PCG w Polsce jest ponad 3,500 szkół, 50 uczelni, a także liczne szpitale i ośrodki opieki długoterminowej. Naszych klientów wspiera blisko 200 konsultantów, analityków branżowych i ekspertów. Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PCG w Polsce jest Piotr Dmochowski‑Lipski.

więcej o Public Consulting Group Polska >>>

Na zdjęciu od lewej: Piotr Dmochowski‑Lipski (Prezes PCG Polska) i prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich)

frp1.jpg

 

Na zdjęciu od lewej: Leszek Lewoc (Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Partners in Progress), Piotr Dmochowski‑Lipski (Prezes PCG Polska), prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich), Łukasz Nowak (Członek Zarządu Partners in Progress)

 

frp2.jpg