W imieniu Kapituły  Medalu FRP PROPTER MERITA, działającej pod przewodnictwem prof. Katarzyny Chałasińskiej - Macukow i Zarządu FRP, zwracamy się do:

  • konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni działających w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • lokalnych konferencji/kolegiów rektorów,
  • działających wspólnie kanclerzy biorących udział w danym roku w Szkole FRP Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym - z ich własnej inicjatywy lub na wniosek występujących wspólnie kwestorów uczestniczących w tej Szkole,
o udział we wspólnym zgłaszaniu kandydatów do Medalu FRP w 2016 roku, do dnia 30 czerwca br., zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami, dotyczącymi zasad przyznawania Medalu.
 

Dokumentacja zawierająca Regulamin i Zasady przyznawania Medalu FRP PROPTER MERITA: 

Regulamin <<<     

Zasady <<<