Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, wygłosił referat w trakcie konferencji pt. "Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza Jakość."

Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, wygłosił referat w trakcie konferencji pt. "Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza Jakość.", zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Treść tego wystąpienia publikujuemy tutaj.