Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. J. Woźnickiego w skład Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN na kadencję 2007-2010.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk, uwzględniając wyniki wyborów przeprowadzonych na zebraniu plenarnym nowo powołanego składu Komitetu, uchwala nr 2/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. powołało prof. J. Woźnickiego w skład Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN na kadencję 2007-2010.