W dniu 14 lipca 2017 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się spotkanie z ekspertami European University Association (EUA) w ramach projektu USTREAM (uniwersytety na rzecz skutecznego, efektywnego i autonomicznego zarządzania), prowadzonego przez EUA.

Ze strony EUA udział w spotkaniu wzięli: Thomas Estermann - Director for Governance, Funding and Public Policy Development, Veronika Kupriyanova - Policy & Project Officer oraz Julia Iwinska - Director of Strategic Planning, Central European University (USTREAM partner). Fundację Rektorów Polskich reprezentowali członkowie Zarządu prof. prof Jerzy Woźnicki, Andrzej Kraśniewski, Ewa Chmielecka oraz dr Iryna Degtyarova adiunkt naukowo – badawczy. W spotkaniu uczestniczył również prof. Zbigniew Marciniak, wiceprzewodniczący RGNiSW.

Podczas spotkania T. Estermann przedstawił założenia  projektu USTREAM oraz związane z nim dalsze planowane działania m.in. prowadzenie cyklu seminariów poświęconych zagadnieniom uczenia się przez całe życie i prowadzenia dialogu politycznego, a także poinformował o organizowanym 18 -19 października 2018 r. w Barcelonie - 4th EUA Funding Forum. Następnie prof. J. Woźnicki przedstawił realizowane przez FRP projekty w obszarze governance w szkolnictwie wyższym, a także działalność Fundacji związaną z rozwojem polityki publicznej oraz podkreślił istotną rolę KRASP i RGNiSW w działaniach na rzecz zmian w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych.