W dniu 25 września 2017r. w g. 1400-1700 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbędzie się Seminarium konsultacyjne dotyczące 5. poziomu PRK w szkolnictwie wyższym dla przedstawicieli pracodawców i ministerstw zainteresowanych implementacją 5. poziomu w systemie edukacji i szkoleń. Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Dyskusja nad potrzebą i możliwością ulokowania przez uczelnie programów na 5 poziomie jest szczególnie ważna w kontekście przygotowywanej Ustawy 2.0 i oczekiwanych nowych rozwiązań systemowych. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich działając wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich przedstawiła własne propozycje do Ustawy 2.0. m.in. zawierające regulacje dotyczące 5. poziomu.

Fundacja Rektorów Polskich i firma Pearson Central Europe w okresie ostatnich czterech lat realizowała projekt własny, którego celem było wprowadzenie 5. poziomu Polskiej (i Europejskiej) Ramy Kwalifikacji do systemu szkolnictwa wyższego. Wyniki prac zostały przedstawione na konferencjach organizowanych w ramach realizacji projektu, a także w kilku publikacjach wydanych przez FRP.

Informacje o projekcie

 

Program Seminarium

 

[Form Seminarium_5_poziom_PRK not found!]