W dniu 10.10.2017 r. odbyło się kolejne, IV posiedzenie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP.

Na specjalne zaproszenie KSPSW KRASP w posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący KRASP prof. J. Szmidt oraz Przewodniczący KOiL KRASP prof. M. Pałys wraz z członkami KOiL.

Podczas posiedzenia odbyła się wspólna dyskusja KSPSW KRASP i KOiL KRASP oraz przyjęcie wniosków Komisji w odniesieniu do kwestii kluczowych w projekcie Ustawy 2.0 w postaci Raportu nr 4 cz. I.

 

Raport nr 4 cz. I

 

Uzgodniony plan dalszych prac Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, działającej z udziałem członków i ekspertów Rady Głównej, przewiduje comiesięczne, w listopadzie i grudniu br., kilkudniowe robocze zebrania wyjazdowe Zespołu Redakcyjnego oraz jednodniowe posiedzenia plenarne Komisji. W wyniku tych prac zostaną opracowane i przedstawione MNiSW i środowisku akademickiemu kolejne raporty nr 5 i 6, zawierające dalsze propozycje poprawek do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.