9 października 2017 r., na wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się uroczyste otwarcie programu dla przyszłych liderów  szkolnictwa wyższego na Ukrainie pn. „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza III: innowacje i relacje z otoczeniem”. Program realizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński przy wsparciu MNiSW pod honorowym patronatem Fundacji Rektorów Polskich.

Profesor J. Woźnicki wygłosił wykład inauguracyjny pt. Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w świetle prac nad Ustawą 2.0  w Polsce. W swoim wykładzie Profesor odniósł się do następujących kwestii: uniwersytet w procesie przemian (modele prognozowane przez OCED); szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce i na Ukrainie z perspektywy międzynarodowej; zestawienia zagadnień University Management vs. Governace; zasad procesu legislacyjnego i dialogu społecznego w szkolnictwie wyższym; zmian w Polsce: bilans propozycji zmian zawartych w projekcie Ustawy 2.0 ogłoszonej w ramach NKN w Krakowie na tle propozycji zawartych w raportach KSPSW KRASP.

Każdy uczestnik programu otrzymał dwujęzyczny Raport Projektu Badawczego Polsko-Ukraińskiego pt. „Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje” (2015).

Informacje o programie dostępne są  na stronie organizatorów http://al.uw.edu.pl/innowacyjny-uniwersytet-i-przywodztwo-faza-iii/

IMG 5630 v2