Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 4 pt. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Część II. Opracowanie to stanowi kontynuację i uzupełnienie ogłoszonego w październiku br. Raportu nr 4: Część I.

W Części II tego Raportu, zostały zawarte propozycje dotyczące następujących Rozdziałów ogłoszonego przez MNiSW projektu Ustawy:

  • Dział II Rozdział 2 pt. „Prowadzenie studiów”
  • Dział II Rozdział 3 pt. „Prawa i obowiązki studentów”
  • Dział II Rozdział 4 pt. „Samorząd studencki i organizacje studenckie”
  • Dział III pt. „Studia podyplomowe i inne formy kształcenia”
  • Dział VII pt. „Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki”,

a także proponowane zmiany do projektu z dnia 16 września 2017 r. Ustawy – przepisy wsprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dot. Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym systemie kwalifikacji.

 

Raport nr 4 cz.II