W dniu 5 marca 2018 r. Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki za istotny wkład w rozwój współpracy środowisk akademickich uczelni ukraińskich i polskich, wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy narodowymi konferencjami rektorów, wzmacnianie przyjaźni i wzajemnego porozumienia pomiędzy Polską i Ukrainą, a także za wieloletnią twórczą współpracę z Uniwersytetem Kijowskim.

Uroczystość odbyła się w trakcie posiedzenia Senatu Uniwersytetu, z udziałem osobistości ze świata polityki i środowiska akademickiego, a w tym ze strony ukraińskiej m.in. Yurija Raszkiewicza, Wiceministra Edukacji i Nauki Ukrainy; Natalii Łukowej, Radcy Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy, Prof. Tarasa Finikowa, Prezydenta Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacyjną. Stronę polską podczas uroczystości reprezentowali: Jacek Żur, Zastępca Ambasadora RP na Ukrainie; Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, JMR Politechniki Warszawskiej; Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący RGNiSW; Prof. Henryk Sobczuk, Przedstawiciel Prezesa PAN, Dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Obradom Senatu Uniwersytetu przewodniczył Rektor Prof. Leonid Hubersky, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (URHEIU).

Uroczystość dzisiejsza ma dla mnie wymiar wielce osobisty. Ale dla nas wszystkich – gości z Polski – ma wymiar symboliczny ważnego gestu, adresowanego do nas aktu przyjaźni - mówił Prezes FRP po odebraniu dyplomu.

W swoim wystąpieniu prof. J. Woźnicki zwrócił szczególną uwagę na konkretne osiągnięcia rozwijającego się polsko-ukraińskiego dialogu w świecie akademickim na wszystkich szczeblach. (…) Nasza współpraca rozwija się bardzo dobrze. Dzieje się tak dlatego, że nasze kraje i narody łączą szczególne więzi o charakterze kulturowym, które w świecie akademickim sprawiają, że traktujemy się w sposób szczególnie pozytywny, oferując sobie wzajemnie nie tylko gotowość do współdziałania, ale i dedykowaną, szczerą przyjaźń. Potwierdziły to szerokie badania sposobu postrzegania naszych relacji i oceny dotychczasowej współpracy naukowej, które objęły po ok. 50 uczelni polskich i ukraińskich, przeprowadzone i sfinansowane w latach 2014-15 przez Fundację Rektorów Polskich, przy ideowym poparciu Konferencji Rektorów w Polsce oraz Związku Rektorów na Ukrainie, a także Ministrów obu naszych krajów. Pozytywne wyniki tych badań nas nie zaskoczyły.”(…)

Relacja z uroczystości na stronie Uniwersytetu Kijowskiego >>>

Relacja wideo z uroczystości >>>

Z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T. Szewczenki, Prezes FRP, prof. Jerzy Woźnicki odebrał listy gratulacyjne i wiele życzeń m.in. od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina; Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Zbigniewa Marciniaka; Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JMR Politechniki Warszawskiej, prof. Jana Szmidta; Prezesa Polskiej Akademi Nauk, prof. Jerzego Duszyńskiego; JM Rektora Uniwersytetu SWPS, prof. Romana Cieślaka; Przewodniczącego Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS, prof. Andrzeja Eliasza; JM Rektora Narodowego Uniwersytetu Wschodnioukraińskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku, prof. Igora Kocana oraz partnerów strategicznych Fundacji: Prezesa PCG Polska, prof. Łukasza Sułkowskiego; Prezesa PCG Academia, Leszka Lewoca; Prezesa Plagiat.pl, Kamila Nagrodzkiego >>>