W dniu 20 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się piąta edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

Tematem konferencji  będzie „Kształcenie doktorantów jako instrument tworzenia społeczeństwa wiedzy”.

Rejestracja otwarta jest do 10 kwietnia br. pod adresem: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/konferencje/Strony/konferencja_PolitykaPubliczna_Rejestracja.aspx

Program V edycji konferencji