W dniach 3-6 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna XX Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Kanclerzy i Kwestorów/Dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Zamek Biskupi” w Janowie Podlaskim

Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 31 uczelni, które delegowały do udziału 60 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły złożyły się moduły, obejmujące łącznie 8 sesji wykładowych, 2 warsztaty statutowe i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego:

  • Kadry i dane osobowe w szkołach wyższych
  • Nowe statuty uczelni: uwarunkowania, szanse, dylematy, warianty
  • Informatyzacja, cyfryzacja i analityka jako narzędzia wspierające działalność uczelni

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Public Consulting Group Polska; Ewa Trojanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW; Paulina Dawidczyk, Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Strategiczny w Segmencie Administracji Publicznej Wolters Kluwer Polska; Magdalena Matuszewska, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Regulatory Softwar Wolters Kluwer Polska, dr Tomasz Jędrzejewski, Członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP; Andrzej Kabat, Dyrektor oddziału Banku PEKAO S.A.; Bartosz Wasilewski, Dyrektor Biura Średnich Jednostek Sektora Publicznego; Maria Branecka, Ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych; dr inż. Jacek Oko, Zastępca kanclerza ds. informatyzacji Politechniki Wrocławskiej; Leszek Lewoc, Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego PCG Polska, a także prof. Jerzy Woźnicki kierujący Szkołą.

 

Program Szkoły

 

Galeria zdjęć: