W dniu 24 września 2018 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, Warszawa) w godz. 10.00 – 15.00 odbędzie się Seminarium pn. Praktyczne aspekty wdrażania Ustawy 2.0 organizowane przez Instytut PWN – wyspecjalizowaną jednostkę Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Fundację Rektorów Polskich.

Naszym celem jest udzielenie pomocy uczelniom w ich dostosowywaniu się do wymogów nowej ustawy. Wspólną intencją jest wsparcie działań służących wdrażaniu nowych rozwiązań na poziomie instytucjonalnym, sprzyjających osiąganiu sukcesów w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

Spotkanie będzie miało charakter networkingowy, będzie okazją do przedstawienia opinii, określenia własnych potrzeb i oczekiwań, a także identyfikacji obszarów problemowych o szczególnym znaczeniu w procesie wdrażania nowej Ustawy.

Seminarium będzie aktem zainicjowania cyklu szkoleń PWN związanych z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zamiarem PWN jest szkoleniowe i konsultacyjne wsparcie prac merytorycznych i organizacyjnych podejmowanych w uczelniach w ramach wdrażania Ustawy 2.0 przez kadrę kierowniczą średniego szczebla (dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów i ich zastępcy, kierownicy działów administracji…).

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Program Seminarium

 

 Materiały z Seminarium