W trakcie kolejnego posiedzenia Komitetu Sterujacego projektu "Becnhamrking w szkolnictwie wyższym", prof. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Podsekretarz Staniu w Ministerswie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiła wystąpienie, w którym odniosła problematykę benchmarkingu do obszaru zainteresowań Ministerstwa.

 

W drugiej części spotkania prof. Joanicjusz Nazarko przedstawił propozycje konkretyzacji zadań do realizacji w  ramach III etapu projektu.