W dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Głównym organizatorem konferencji LUMEN była firma PCG Academia. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a patronat merytoryczny Fundacja Rektorów Polskich.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji LUMEN były praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. Debatę na temat Konstytucji dla Nauki  otworzył panel moderowany przez prof. Jerzego Woźnickiego, w którym udział wzięli Wiceminister Nauki i Szkolnictwa pan Piotr Müller, a także profesorowie Krzysztof Diks (Przewodniczący PKA), Zbigniew Marciniak (Przewodniczący RGNiSW) i Jan Szmidt (Przewodniczący KRASP). W pozostałych panelach reforma omawiana była również z perspektywy trzeciej misji uczelni, nowych dyscyplin i ścieżek awansu naukowego, a także w kontekście tworzonych przez uczelnie związków i federacji.

Konferencja LUMEN 2018 przebiegała w dwóch, równoległych ścieżkach tematycznych: Zarządzanie Strategiczne (Strategic Management) oraz Zarządzanie Projektowe (Project Management).

więcej informacji o przebiegu konferencji LUMEN 2018 na stronie PCG Academia