W dniu 30 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się siódma edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

Tematem wiodącym konferencji będzie Kapitał ludzki a migracje”. Opiekunem merytorycznym tej edycji konferencji jest dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH (Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH).

Rejestracja otwarta jest do 26 listopada br. pod adresem:

 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/Strony/news.aspx?NewsID=7fd4ab95-864c-4cd6-971d-220aa0233c10&ListID=6e5b9773-94b6-4dc2-bb0f-9fbb37237ada

 

Program VII edycji konferencji