W dniach 2-5 czerwca 2019 r. odbędzie się XXII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, dla Kanclerzy, Kwestorów i Dyrektorów Finansowych w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Natura Mazur Resort & Conference” w Warchałach k. Szczytna.

W wyniku przeprowadzonych analiz, wstępnie przewidujemy wprowadzenie do Programu Szkoły m.in. następujących zagadnień:
• nowe statuty uczelni: przegląd rozwiązań organizacyjnych, pozycja kanclerza i kwestora oraz inne regulacje
• rada uczelni: kompetencje, procedury i relacje z innymi organami oraz z kanclerzem i kwestorem
• wdrażanie Ustawy 2.0 w zakresie finansowania uczelni
• zagadnienia informatyzacji w szkolnictwie wyższym
• zamówienia publiczne.

W pierwszej połowie kwietnia br. zamieszczony zostanie na stronie szczegółowy Program Szkoły oraz Formularz Zgłoszeniowy.

Szkoły dla Kanclerzy i Kwestorów są od szeregu lat organizowane przez Fundację Rektorów Polskich w następstwie uznania przez Zgromadzenie Plenarne KRASP tej formy działania za właściwe forum poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń oraz formułowania opinii przez kanclerzy i kwestorów uczelni członkowskich KRASP (KRePSZ).