W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 1130 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbędzie się Konferencja pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia” organizowana przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Podczas konferencji odbędą się dwa panele eksperckie. Obydwa dotyczyć będą rozumienia tego, czym jest (lub powinna być) „edukacja dla przyszłości” i jak jest wdrażana w polskich uczelniach. W pierwszym panelu wezmą udział przedstawiciele środowiska akademickiego oraz jego interesariusze. W panelu drugim swe opinie przedstawią studenci.

Uczestnicy konferencji otrzymają książkę pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia” zawierająca zbiór refleksji nad tematem konferencji oraz wybrane opisy dobrych praktyk – przykładów „edukacji dla przyszłości”.

 

 Program Konferencji 

 

Powered by BreezingForms