W dniu 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyła się Konferencja pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia” organizowana przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Podczas otwarcia Konferencji uczestników powitał prof. Jerzy Woźnicki - Prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz Marek Jakimowicz - Prezes firmy Pearson Central Europe. Następnie prof. Ewa Chmielecka - Fundacja Rektorów Polskich, przedstawiła referat pn. „Edukacja dla przyszłości a jakość kształcenia”, który stanowił wprowadzenie do dyskusji. Prezentacja przybliżała główny cel projektu związany z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: „Jakie cechy powinna mieć „edukacja dla przyszłości” (kompetencje przyszłości)? Czy polskie uczelnie takie kompetencje rozwijają? Czy „edukacja dla przyszłości” zmienia nasze rozumienie jakości kształcenia?” Zagadnienia te omawiane były w kontekście niepewności dotyczącej przyszłości wywołanej zarówno rewolucją technologiczną tzw. Rewolucją 4.0, a także zachodzącymi zmianami społecznymi. Jakość kształcenia w kontekście „edukacji dla przyszłości”, a w tym zmiany jej rozumienia stały się tematami dwóch paneli dyskusyjnych.

W pierwszym panelu dyskusyjnym prowadzonym przez dr Tomasza Saryusz-Wolski – Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE PŁ, wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego oraz jego interesariusze: Horacy Dębowski - Centralna Komisja Egzaminacyjna, Marek Jakimowicz - Pearson Central Europe, dr hab. Maria Próchnicka - Polska Komisja Akredytacyjna. Paneliści rozważali czym według nich są kompetencje dla przyszłości, czy instytucje przez nich reprezentowane włączają kompetencje dla przyszłości w swoją działalność, a także jak koncepcja „edukacji dla przyszłości” wpływa na rozumienie jakości kształcenia w reprezentowanych przez nich instytucjach.

Drugi panel dyskusyjny prowadzony był przez prof. Andrzeja Kraśniewskiego – KRASP, Politechnika Warszawska. Podczas panelu zaproszeni studenci: Adrian Michalczuk - Szkoła Główna Handlowa, Michał Jędrzejczak - Uniwersytet Warszawski, Konrad Krawczyk - Politechnika Warszawska, Przemysław Kucharski - Politechnika Łódzka, (studenci pełniący obecnie lub w niedalekiej przeszłości funkcje przedstawicieli samorządów studenckich) dyskutowali na temat tego czym według studentów jest „edukacja dla przyszłości”. Paneliści zastanawiali się nad tym jakie kompetencje mogą umożliwiać osiągnięcie życiowego sukcesu, a także które z kompetencji według nich powinny być zapewniane w ramach programów studiów, a które poza programami studiów.

Uczestnicy konferencji otrzymali monografię książkową pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia” zawierającą zbiór refleksji nad tematem konferencji oraz wybrane opisy dobrych praktyk – przykładów „edukacji dla przyszłości”. Monografię wydano w nakładzie 300 egz. Zostanie ona przekazana nieodpłatnie uczelniom członkowskim KRASP (KRePSZ) oraz innym zainteresowanym organizacjom i podmiotom.

57589762 2324974861078983 2517933944603672576 n 20190416 115002  57909144 281095936126134 6642593920322633728 n 

58379745 832055793845500 7019361022897029120 n     58576128 319723978691951 5125615276716457984 n    

58679331 524439061420457 4118406795393761280 n