W dniu 29 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się największa, cykliczna konferencja naukowa poświęcona tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Organizatorami konferencji była Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Plagiat.pl.

Podczas konferencji odbyły się dwa główne panele eksperckie. Pierwszy dotyczył najważniejszych aktualnie rozwiązań prawnych wpływających na kształtowanie kultury uczciwości akademickiej. Drugi panel dotyczył jakości i innowacyjności rozwiązań wybranych systemów antyplagiatowych, oraz konieczności doskonalenia i rozszerzania ich funkcji, tak aby walka ze zjawiskiem plagiatowania była coraz skuteczniejsza.

Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, uczelni oraz eksperci i reprezentanci podmiotów kontrolujących jakość kształcenia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój nauki i szkolnictwa w Polsce.

Więcej informacji na stronie >>>