Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Stanisława Lorenca

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w latach 2005-2008

członka Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji Rektorów Polskich.

Odszedł wybitny Uczony obdarzony autorytetem i sympatią

w środowisku akademickim i naukowym.

    W Fundacji Rektorów Polskich mamy poczucie wielkiej straty.

   Jerzy Woźnicki                                                      Katarzyna Chałasińska-Macukow

 Prezes Fundacji                                                       Przewodnicząca Rady Fundacji