Prezes FRP, prof. J. Woźnicki wziął udział w debacie panelowej nt. „Nowoczesne kształcenie – narzędzie budowy Europy jutra” w ramach XIII Forum Europa-Ukraina „Nowe możliwości, stare zagrożenia”, które odbyło się w dniach 4-5 lutego 2020 r. w Rzeszowie – Jasionce.

Forum Europa – Ukraina jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich, od 2007 r. i jest ważną platformą spotkań przedstawicieli kręgów politycznych, gospodarczych, akademickich i naukowych, działaczy kultury i sztuki, samorządów i regionów, organizacji pozarządowych i młodzieży Ukrainy, Polski i innych krajów Europy Wschodniej, Środkowej i Zachodniej. Tradycyjnie w ramach Forum swoje miejsce ma tematyka edukacji i nauki, w tym roku 3 debaty panelowe zostały poświęcone kształceniu oraz współpracy akademickiej i naukowej.

Debata panelowa „Nowoczesne kształcenie – narzędzie budowy Europy jutra” została poświęcona dyskusji na temat kształcenia przyszłości, polityki edukacyjnej i naukowej w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji młodych ludzi, współpracy polsko-ukraińskiej w szkolnictwie wyższym.

W debacie panelowej udział wzięli: Oleg Wostrych, Prezes, Fundacja "Wyższa Szkoła Profesjonalnej Polityki", Ukraina (moderator), Stefan Henkel, Koordynator ds. Ukrainy, Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy, Anatolii Drabovskyi, Deputowany, Rada Najwyższa, Ukraina, Paweł Grata, Prorektor UR, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego, Uniwersytet Rzeszowski, Polska, Liubomyra Mandzij, Zastępca Ministra, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Ukraina oraz Jerzy Woźnicki, Prezes, Profesor, Lider Projektu Polsko-Ukraińskiego, Politechnika Warszawska, Fundacja Rektorów Polskich, Polska.

Prof. J.Woźnicki przedstawił doświadczenia z Projektu Polsko-Ukraińskiego jako pomocowego projektu MNiSW, w zakresie współpracy na szczeblu konferencji rektorów. Polsko-ukraińskie debaty rektorów, wyniki których adresowane do rządów oraz samych rektorów są ważne dla przyszłości edukacji, przyszłości uczelni obu krajów w świecie globalnym oraz przyszłości relacji polsko-ukraińskich. Zmiany w organizacji nauki, jakość kształcenia, wzmocnienie research-based education oraz wyzwania przyszłości związane z rewolucją przemysłową i przemiany społeczne to są ważne elementy dyskusji o przyszłości. Jednym z kluczowych fundamentów jest mobilność, która kreuje poczucie kształcenia dla Europy. Prof. J.Woźnicki przedstawił m.in. tezę, że w relacjach polsko-ukraińskich brain drain powinno być zastąpione przez brain circulation. W swojej wypowiedzi Lider projektu zwrócił także uwagę, że zarzut o braku wartości w systemie kształcenia jest niesłuszny, ponieważ w Polskiej Ramie Kwalifikacji, analogicznie do European Qualification Framework, są 3 grupy deskryptorów efektów kształcenia – wiedza, umiejętności i postawy, tzn. kompetencje społeczne, edukacja obywatelska i wiedza o wartościach. W podejściu do wartości w świecie globalnym ważne jest odwoływanie się do dokumentów międzynarodowych, ONZ, Konwencji praw człowieka, raportów Europejskich, aby na tej podstawie budować wspólne porozumienie.

więcej informacji >>>