UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo uczestników III edycja konferencji Akademia Innowacji dla Uczelni odbędzie się online 7 kwietnia 2020 r. Głównym organizatorem konferencji jest firma PCG Academia, a patronat  nad wydarzeniem objęły: Fundacja Rektorów Polskich, KRASP oraz Forum Akademickie. 

Celem organizowanej konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie uczelnią w kluczowych obszarach: administracji, nauki, dydaktyki oraz budowania relacji ze studentami. 

Wszyscy uczestnicy wirtualnej konferenencji będą mieli możliwość zadawnia pytań i wymiany poglądów z Prelegentami online.

Wydarzenie zainauguruje keynote speech poświęcony tematyce zwinnego zarządzania w skoplikowanej strukturze uczelnianej , który wygłosi Pan Łukasz Filut, CEO DAC Software, a poprzednio Dyrektor IT w Grupie TEB Akademia.

Następnie w programie zaplanowano trzy sesje:

Sesja I zostanie poświęcona administrowaniu informacją naukową i zmianom, jakie na tym polu wprowadziła Ustawa 2.0. Najważniejsze zmiany w zarządzaniu nauką omówi prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Academia. Głównym punktem sesji będzie prezentacja ekosystemu Sciencecloud, obejmującego systemy Analityka Naukowa, Ewidencja Naukowa i Repozytorium Naukowe. To tworzone przez PCG Academia rozwiązanie umożliwia zintegrowane zarządzanie informacją naukową w uczelni w modelu Software as a Service (SaaS).

Druga sesja będzie miała charakter międzynarodowy, a jej tematem będzie student-centered learning, czyli kształcenie skoncentrowane na osobach uczących się. Podczas prezentacji poznacie Państwo rozwiązania Blackboard wspierające e-learning oraz system do elektronicznego egzaminowania studentów Inspera. Przedstawiony zostanie ponadto program partnerski dla uczelni realizowany przez firmę Inspera.

Ostatnią, trzecią sesję przeznaczono jest na zaprezentowanie rozwiązań chmurowych przeznaczonych do obsługi procesów realizowanych na uczelniach. Przedstawimy zarówno rozwiązania własne, jak i wyselekcjonowane rozwiązania SaaS firm zewnętrznych: CloudTeam, Veriori i Escola. Zaprezentowane zostaną wirtualne laboratoria CloudLabs, system analityki danych uczelni oparty o POWER BI, system Akademickie Biuro Karier, aplikację mobilną dla uczelni oraz narzędzie do autentykacji dokumentów wydawanych przez uczelnię oparte o technologię Blockchain.

Udział w Akademii Innowacji jest bezpłatny. Program i formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.ai2020.pl

Obok PCG Academia do grona partnerów i organizatorów III Akademii Innowacji dla Uczelni należą firmy: Aigorithmics, Blackboard, Centralny Dom Technologii, CloudTeam, DAC Software, ESCOLA, Inspera oraz Veriori.