W dniu 17 lutego 2020 r. Prezes FRP prof. J.Woźnicki, w roli gościa honorowego, wziął udział w spotkaniu rozpoczynającym projekt QUERSU – Qualifications recognition suport for Ukrainian universities, realizowany w ramach programu Erasmus+ przez konsorcjum międzynarodowe partnerów ukraińskich i europejskich.

Liderem projektu ze strony polskiej została Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński.

W swoim przemówieniu prof. Woźnicki przestawił działania Fundacji na rzecz rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej. Następnie zaprezentował efekty dotychczasowej współpracy FRP-KRASP-URHEIU oraz osiągnięcia Projektu Polsko-Ukraińskiego pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” (PP-U), realizowanego przez Politechnikę Warszawską na zlecenie MNiSW w formie tzw. projektu pomocowego.

„Nasza misja – powiedział Prezes FRP – to „fundować” pomysły rozwojowe i projekty strategiczne dla polityki publicznej w szkolnictwie wyższym i nauce. W zakresie współpracy z Ukrainą wnosimy wkład w rozwój tzw. academic diplomacy – współpracę międzynarodową, która ma wpływ na politykę i poziom ministerialny. W projekcie polsko-ukraińskim łączymy narodowe konferencje rektorów i przedkładamy stanowiska wspólne wraz z rekomendacjami”.