Z głębokim żalem żegnamy

Dr Krystynę Łybacką

Posłankę na Sejm w latach 1991–2014,

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

w latach 2001–2004,

Deputowaną do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Parlamentarzystkę zasłużoną dla rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Jerzy Woźnicki

Fundacja Rektorów Polskich