Z głębokim żalem żegnamy

Prof. dr. hab. Stanisława Chwirota

Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu w latach 2008-2016,

Długoletniego Dyrektora Instytutu Fizyki UMK,

Współtwórcę Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i systemu Ram Kwalifikacji,

Pierwszego Dyrektora Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej,

Wieloletniego eksperta FRP i wybitnego organizatora życia akademickiego i naukowego.

         Jerzy Woźnicki                         Katarzyna Chałasińska-Macukow

               Prezes                                          Przewodnicząca Rady

 

Fundacja Rektorów Polskich