III webinarium: "Wpływ epidemii na rekrutacje na studiach w perspektywie bieżącej i długoterminowej", odbędzie się już w najbliższy czwartek (14 maja) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oparty na wynikach egzaminu maturalnego system rekrutacji na studia jest już utrwalonym elementem polskiego szkolnictwa wyższego. Świadczy o tym m.in. ostatnie Stanowisko Prezydium KRASP potwierdzające potrzebę i intencję jego zastosowania także w warunkach epidemii

Ogłoszone już zmiany w procesie rekrutacji (przesunięcie terminów matur, odwołanie dni otwartych, kalendarz procesu rekrutacji w uczelniach) i spodziewane zmiany w ogólnej sytuacji w kraju nakazują rozważenie następujących kwestii:

  • Jakie największe zakłócenia mogą pojawić podczas tegorocznej rekrutacji i jak można im zaradzić?
  • Jakie zmiany w przygotowywanych uchwałach senatów o zasadach rekrutacji na rok 2021/2022 należałoby wprowadzić?
  • Czy spodziewane globalne obniżenie się liczby kandydatów na studia pogłębi wyzwania rekrutacyjne również w Polsce i czy nie powinno to skłaniać do modyfikacji procesów rekrutacyjnych.

Panelistami webinarium będą: prof. Jerzy Woźnicki, prof. Łukasz Sułkowski, Leszek Lewoc

W poszukiwaniu odpowiedzi na te i podobne pytania, w trakcie III webinarium zabiorą głos eksperci:

Dr Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Grzegorz Mazurek – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 Rejestracja i informacje

Udział w webinariach jest całkowicie otwarty i bezpłatny. Aby dokonać rejestracji wystarczy wejść na stronę: www.pcgacademiawebinaria.pl i wypełnić krótki formularz osobowy. Link umożliwiający udział w spotkaniu zostanie do Państwa przesłany w zwrotnej wiadomości e-mail. W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem telefonu: 669 917 029.