Partner strategiczny FRP, Wydawnictwo Naukowe PWN od blisko siedmiu dekad wspiera środowisko naukowe, dostarczając rozwiązania, które usprawniają pracę dydaktyczną i badawczą.  Publikuj z nami jest jednym z tych rozwiązań – pozwala wydać monografię naukową, publikację pokonferencyjną, czy raport podsumowujący grant badawczy.

W imieniu Wydawnictwa Naukowego PWN zapraszamy do kontaktu wszystkich naukowców, którzy planują publikację lub już nad nią pracują i poszukują wydawcy. PWN zapewnia wsparcie niezależnych recenzentów naukowych oraz wysoką kulturę edytorską (redakcja merytoryczna, językowa, profesjonalny skład, łamanie i oprawa graficzna). PWN jest wydawnictwem pierwszej kategorii według MNiSW, a zatem publikacja wydana wspólnie gwarantuje 80 punktów w procesie ewaluacji naukowej.

By dodatkowo wesprzeć autorów, do 29 maja br. PWN oferujemy bezpłatny druk w cenie usług wydawniczych. Szczegóły oferty są określane w indywidualnej wycenie.

Wszystkie osoby zaineresowane współpracą z Wydawnictwem Naukowym PWN zapraszamy na stronę: 

https://publikujznami.pwn.pl/

Proces wydawniczy bywa skomplikowany, dlatego PWN zapewnia profesjonalne wsparcie na wszystkich jego etapach. Oto jak wygląda ścieżka współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN w ramach Publikuj z nami:

image001