V webinar: "Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym", odbędzie się już w najbliższy czwartek (28 maja) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pandemia ma negatywny wpływ na umiędzynarodowienie uczelni. Bardzo ograniczona została międzynarodowa mobilność studentów i pracowników szkolnictwa wyższego. Ograniczane są budżety przeznaczone na internacjonalizację i projekty międzynarodowe. Rodzą się również pytania o długookresowy wpływ Covid-19 na internacjonalizację nauki i szkolnictwa wyższego.

 1. Problem: długookresowy wpływ pandemii na internacjonalizację uczelni
 • Ocena zakresu i trwałości w ograniczeniach internacjonalizacji
 • Wpływ na: system nauki i szkolnictwa, uczelnie, pracowników naukowych, studentów.
 1. Problem: opóźnienia w realizacji akredytacji międzynarodowych, projektów badawczych, konferencji
  • Akredytacje międzynarodowe,
  • Projekty badawcze,
  • Konferencje międzynarodowe
 2. Problem: możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom Covod-19 w umiędzynarodowieniu uczelni
  • Skala makro (państwa, UE)
  • Skala mezzo (stowarzyszenia uczelni, KRASP, FRP)
  • Skala mikro (uczelnie i pracownicy)
 3. Problem: wymiana dobrych praktyk
  • Dydaktyka międzynarodowa, e-learning, LMN
  • Umiędzynarodowienie badań naukowych
  • Internacjonalizacja uczelni
  • Działalność MNiSW, NAWA, NCN, NCBiR

W poszukiwaniu odpowiedzi na te i podobne pytania, w trakcie V webinarium zabiorą głos:

Otwarcie:

Prof. Jerzy Woźnicki

Prof. Łukasz Sułkowski

Moderator: Prof. Marek Kwiek

Eksperci:

Prof. Wiesław Banyś

Prof. Stanisław Bielecki

Prof. Maria Próchnicka

Zakończenie:

Prof. Jerzy Woźnicki

 

Rejestracja i informacje

Udział w webinariach jest całkowicie otwarty i bezpłatny. Aby dokonać rejestracji wystarczy wejść na stronę: www.pcgacademiawebinaria.pl i wypełnić krótki formularz osobowy. Link umożliwiający udział w spotkaniu zostanie do Państwa przesłany w zwrotnej wiadomości e-mail. W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem telefonu: 669 917 029.