VI webinar: "Cyfryzacja uczelni e-administracja",  odbędzie się w najbliższy czwartek (4 czerwca) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas VI Seminarium pragniemy przedyskutować problematykę cyfryzacji uczelni oraz e- administracji, a także wymienić się doświadczeniami i przekazać sobie dobre praktyki z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii. W rezultacie, wynikiem debaty będzie zgłoszenie propozycji, opinii i rekomendacji.

Obszar tematyczny debaty obejmuje następujące zagadnienia:

  • Cyfryzacja jako strategiczny kierunek rozwoju uczelni – polskie i światowe doświadczenia,
  • Szczególne wyzwania dla cyfryzacji uczelni wynikające z pandemii,
  • Rola ministerstw, NCBiR, NCN, OPI i innnych agend rządowych w procesach cyfryzacji i e-administracji oraz plany rozwoju digital university,
  • Interesariusze uczelni w procesach cyfryzacji,
  • E-administracja, metody oraz narzędzia cyfrowego i zdalnego zarządzania uczelniami,
  • Technologie cyfryzacji w realizacji trzech misji akademickich,

W poszukiwaniu odpowiedzi na te i podobne pytania, w trakcie VI webinarium zabiorą głos:

Otwarcie:

Prof. Jerzy Woźnicki

Prof. Łukasz Sułkowski

Moderator:

Prof. Łukasz Sułkowski

Eksperci:

 Dr Andrzej Kurkiewicz

Prof. Regina Lenart – Gansiniec

Dr inż. Jarosław Protasiewicz

Zakończenie:

Prof. Łukasz Sułkowski

 

Rejestracja i informacje

Udział w webinariach jest całkowicie otwarty i bezpłatny. Aby dokonać rejestracji wystarczy wejść na stronę: www.pcgacademiawebinaria.pl i wypełnić krótki formularz osobowy. Link umożliwiający udział w spotkaniu zostanie do Państwa przesłany w zwrotnej wiadomości e-mail. W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem telefonu: 669 917 029