W dniu 25 listopada 2020 r. w g. 13:00-15:00 odbędzie się Webinarium online poświęcone projektowi i wdrożeniu programów kształcenia specjalistycznego na 5 poziomie PRK w polskich uczelniach, organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dała uczelniom zawodowym wyłączną możliwość prowadzenia kształcenia specjalistycznego na 5 poziomie PRK i uznała zarazem, że jest to jedno z ich podstawowych zadań (Art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 5 pkt 3). Ten zapis nie wyczerpuje możliwości kształcenia na 5. poziomie w ramach bolońskiego „short cycle”, ani też nie zawiera propozycji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich sformułowanych w toku prac nad Ustawą.

Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe, od roku 2013 prowadzi projekt poświęcony temu, jak 5. poziom może i powinien być włączony w system polskiego szkolnictwa wyższego.   Jego efekty zawierają publikacje „5 poziom – zagubione ogniwo?” tomy 1-4, Prace prowadzone w roku 2020 w ramach realizacji tego etapu projektu, skoncentrowane są na uzupełnieniu/wprowadzeniu zmian w tekście Ustawy 2.0, które nadałyby programom 5. poziomu kształt odpowiadający „short cycle” i włączyłyby  uczelnie akademickie do grona szkół, które mogłyby oferować programy kształcenia na 5. poziomie PRK. Projekt tych zmian wraz z uzasadnieniem chcemy przedyskutować w gronie wybranych reprezentantów uczelni podczas Webinarium.

Program Webinarium

 

Powered by BreezingForms