Fundacja Rektorów Polskich została partnerem stowarzyszonym w Projekcie międzynarodowym EUA – NEWLEAD „Nowe modele innowacyjnego przywództwa i zarządzania zmianą w szkolnictwie wyższym” (ang. New models of innovative leadership and management of the change in higher education”).

Celem Projektu jest doskonalenie funkcjonowania i zarządzania uczelnią, ze szczególnym uwzględnieniem rektorów i liderów środowiska akademickiego – w poszczególnych krajach oraz na poziomie europejskim - w obszarze zarządzania zmianami oraz rozwiązania trudnych i kompleksowych problemów transformacji instytucjonalnej.

Koordynatorem Projektu jest Ramon Llull University (Hiszpania), we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Uniwersytetów (EUA) oraz partnerami – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Hiszpanii CRUE, Flamandska Rada Uniwersytetów VLIR, Uniwersytet Islandii, ESCP Business School.

Realizację Projektu będą wspierały następujący partnerzy stowarzyszeni: Stowarzyszenie Uniwersytetów Irlandii IUA, Stowarzyszenie Uczelni Niderlandów VSNU, Konferencja Rektorów Uczelni Włoskich CRUI oraz Fundacja Rektorów Polskich

Projekt jest realizowany w ramach wsparcia programu Erasmus+, w okresie do września 2023 r.

Strona internetowa Projektu - http://unileaders.eu/en