W związku z opublikowaniem w dniu 9.02.2021 r. przez MEiN uaktualnionej listy czasopism my niżej podpisani przedstawiciele środowisk naukowych informujemy, że nie braliśmy udziału w sporządzeniu tej listy...

 Oświadczenie >>>