W dniach 11-12 marca 2021 r. odbyła się doroczna konferencja międzynarodowa zorganizowana przez stowarzyszenie Chain5. Misją twórców Chain5 jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla interesariuszy instytucjonalnych i indywidualnych zaangażowanych w rozwój kwalifikacji 5. poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

W pierwszym dniu konferencji, w sesji trzeciej zatytułowanej „Developments at level 5 in Europe, incl. HVET”, członek Zepołu ekspertów FRP-Pearson Katarzyna Trawińska-Konador przedstawiła polskie doświadczenia we wdrażaniu kwalifikacji 5. poziomu do systemu szkolnictwa wyższego. W wystąpieniu przygotowanym wspólnie z dr Marcinem Dokowiczem i zatytułowanym "Specialist education or short-cycle studies? On the way to place qualifications at the 5th level in the Polish higher education system” K.Trawińska-Konador opowiedziała o polskich doświadczeniach zebranych w trakcie kolejnych projektów realizowanych we współpracy FRP-Person w latach 2013-2020 oraz o aktualnym stanie prawnym umożliwiającym realizowanie programów na 5. poziomie ERK/PRK w ramach tzw. „kształcenia specjalistycznego”.

Podczas konferencji poruszone zostały kwestie praktyczne, strategiczne funkcjonowania programów kształcenia na 5. poziomie, a także perspektywy rozwoju. Odbyło się 6 sesji tematycznych: wprowadzenie w tematykę konferencji i działalność CHAIN5, wystąpienia w ramach międzynarodowych grup tematycznych, rozwój 5. poziomu w Europie, warsztaty praktyczne Work-Based Learning, system punktów i walidacja na poziomie 5. - zapewnianie jakości, lifelong learning, a także przedstawiono dalsze pomysły rozwoju 5. poziomu i perspektywy współpracy w 2021.

Program Konferencji