Z głębokim żalem żegnamy

Profesora RYSZARDA ZIMAKA

wieloletniego Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

współzałożyciela i członka Rady

Fundacji Rektorów Polskich,

znakomitego dyrygenta, wybitnego wykładowcę

i przedstawiciela środowiska rektorskiego, osobę o wielkiej wrażliwości artystycznej, kreatora kultury muzycznej,

który obdarzył nas swą życzliwością i przyjaźnią.

W Fundacji Rektorów Polskich mamy poczucie wielkiej straty.

 

           Jerzy Woźnicki                                                      Katarzyna Chałasińska-Macukow

     Prezes Zarządu Fundacji                                             Przewodnicząca Rady Fundacji