W dniu 21 kwietnia 2021 r. w g. 13:00-15:00 odbędzie się polsko-ukraińskie webinarium online "Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia" organizowane w ramach IV etapu projektu pn. Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, powierzonego Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Podczas Webinarium zaprezentowane zostaną m.in. wyniki pierwszego badania dotyczącego modeli funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce pod względem organizacyjnym i zarządczym, na podstawie analizy statutów i treści regulaminów szkół doktorskich 25 uczelni członkowskich KRASP biorących udział w realizacji Projektu MEiN-PW. Następnie odbędzie się dyskusja panelowa nt. Modeli funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce z udziałem Prorektorów i Dyrektorów Szkół Doktorskich.

więcej informacji na stronie: https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Projekty-naukowe/Projekt-pomocowy-MNiSW-PW/webinarium-21.04.2021

Webinarium odbędzie się na platformie ZOOM.

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_X0DGCgteRzC_pQuza5jTOw