Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Mirosława Handke

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1993-1997

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w latach 1996-1997

Ministra Edukacji Narodowej w latach 1997-2000

Współzałożyciela Fundacji Rektorów Polskich

 

         Jerzy Woźnicki                        Katarzyna Chałasińska-Macukow 

Prezes Fundacji                       Przewodnicząca Rady Fundacji