W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się polsko-ukraińskie webinarium online "Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia" organizowane w ramach IV etapu projektu pn. Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, powierzonego Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W Sesji Otwierającej głos zabrali ze strony polskiej: prof. Jerzy Woźnicki, Lider Projektu, prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wojciech Dziedzic, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, a ze strony ukraińskiej prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy.

Podczas Sesji I „Nowy model kształcenia doktorantów w Polsce – prezentacja wyników badań” w ramach wprowadzenia zabrała głos dr Iryna Degtyarova (PW-FRP), a następnie dr Marcin Dokowicz (UAM w Poznaniu)  przedstawił kontekst legislacyjny, a w szczególności zmiany podejścia do określenia modelu kształcenia doktorantów na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Po części wstępnej, mgr Natalia Kraśniewska (FRP) zaprezentowała wyniki I etapu badania nt. „Modele organizacyjne i zarządcze szkół doktorskich w Polsce” na podstawie analizy statutów i regulaminów szkół doktorskich 25 uczelni członkowskich KRASP zaproszonych do realizacji Projektu MEiN-PW w 2018 r.

W Sesji II webinarium odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Prorektorów i Dyrektorów Szkół Doktorskich. dotycząca modeli funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce. Moderatorem dyskusji była dr Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Politechnika Łódzka. W roli prelegentów wystąpili : prof. Gabriela Bugla-Płoskońska, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. nauczania, prof. Mariusz Malinowski, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. nauki, prof. Andrzej Horzela, Dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

relacja z webinarium dostępna na stronie WAiNS PW na kanale YouTube: 

https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Projekty-naukowe/Projekt-pomocowy-MEiN-PW/Webinarium-21.04.2021